Reglement

 • Draag altijd een helm. Draag je geen helm dan kun je NIET meedoen.
 • Houd je aan de verkeersregels, ook tijdens toertochten.
 • Advies is om de groep te splitsen bij 10 personen of meer.
 • Maak elkaar attent op gevaarlijke situaties. Geef even een signaal naar de fietser achter jou. Wanneer je een voorgaande renner dit signaal ziet geven, het signaal ook doorgeven naar de renner achter jou.
 • Bij oversteekpunten wachten we tot de hele groep in 1 keer kan oversteken.
 • Fietsen gaat niet samen met gebruik van alcohol houdende dranken en of verslavende middelen (drugs).
 • Je kunt lid worden als je uit Esbeek komt of een band met Esbeek hebt.
 • Je bent pas lid als je de contributie hebt voldaan.
 • De contributie bedraagt 60 EU per jaar en loopt van 1 januari tot 31 december.
 • Nieuwe leden die voor 30 juni lid worden worden betalen voor het volledige jaar en worden direct lid van de NTFU, leden die na 30 juni aanmelden betalen pas vanaf 1 januari het opeenvolgende jaar en worden per 1 januari NTFU lid
 • Wat houdt NTFU lidmaatschap in? Je fiets is verzekerd, je ontvangt 4x per jaar het blad FIETS en krijgt korting op NTFU toertochten.
 • De minimum leeftijd voor leden is 18 jaar.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar info@MTB-Esbeek.nl graag met opgaaf van reden. Reeds betaalde contributie wordt niet terug betaald.
 • Het bestuur is gemachtigd om een lidmaatschap in te trekken. Het bestuur zal het lid eerst een officiële schriftelijke waarschuwing geven alvorens het lidmaatschap definitief wordt ingetrokken.
 • Draag clubkleding tijdens MTB-Esbeek trainingen en activiteiten.
 • Clubkleding wordt door de leden zelf aangekocht bij de firma Bioracer. Via myBioracer krijg je interessante korting op kledingpakketten.
 • Clubkleding noch vorige modellen van de clubkleding mag onder geen beding verkocht worden. Ook niet aan leden binnen de club.
 • Wij gaan uit van het standpunt Samen uit, samen thuis, laat geen mensen alleen achter.
 • Bij gezamenlijk vervoer per auto wordt onderling een vergoeding geregeld.
 • Houd rekening met de natuur en laat geen afval achter.
 • We delen de omgeving waarin we fietsen met anderen zoals wandelaars, ruiters etc. Houd rekening met deze gebruikers.
 • Rijd met gepaste snelheid tijdens gezamenlijke activiteiten.
 • Van ervaren leden wordt verwacht dat zij nieuwe en onervaren leden coachen om te komen tot een veilig en verantwoord fietsplezier.
 • Aan georganiseerde uitstapjes mogen uitsluitend clubleden deelnemen tenzij anders vermeld.
 • Zorg dat je materiaal in orde is. Zorg voor voldoende reserve materiaal, ook om eventueel anderen te helpen.
 • Ereleden zijn personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt aan de vereniging. En op voordracht van het bestuur de titel van erelid hebben verkregen. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Ereleden blijven dan ook lid voor het leven en hoeven geen contributie meer af te dragen. MTB-Esbeek draagt indien gewenst zorg voor het vergoeden van de NTFU kosten.
 • Indien noodzakelijk zal op leden een beroep worden gedaan voor het uitvoeren van andere taken, die in het belang zijn van de vereniging en verenigingsgevoel.
 • Het bestuur, de leden van de commissie(s) en of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging. Deelname aan clubactiviteiten geschiedt uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. Zorg dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt.